Collection Online

Tsukioka YOSHITOSHI

Born
1839
Died
1892
Nationality
Japanese

74 works

A woman saving the nation Tsukioka YOSHITOSHI The death of the rebel leaders of the Kumamuto uprising Tsukioka YOSHITOSHI The story of Umewaka at the Sumida River Tsukioka YOSHITOSHI The suicide of Saigō Takamori Tsukioka YOSHITOSHI Cho Jun, the white splash in the waves, wrestling in the river with Riki, the black whirlwind Tsukioka YOSHITOSHI The king of the Tengus teaching martial arts to Yoshitsune Tsukioka YOSHITOSHI The Imperial councillor Yukihara amuses himself with Murasame and Matsukaze on the beach of Suma Tsukioka YOSHITOSHI Two brave men on the roof of Horyukaku Tsukioka YOSHITOSHI The story of priest Nitto at Emmeiin Tsukioka YOSHITOSHI The duel between Miyamoto Musashi and Tsukahara Bokuden Tsukioka YOSHITOSHI Two strolling companions Tsukioka YOSHITOSHI Samurai attacking a monk Tsukioka YOSHITOSHI Kumasaka in the misty moonlight Tsukioka YOSHITOSHI Kirino Toshiaki's wife Tsukioka YOSHITOSHI Kobayakawa Takakage debating with the Goblin Priest (Tengu) On Mount Hiko Tsukioka YOSHITOSHI Musashibo Benkei battling with young Ushiwaka on Gojo bridge Tsukioka YOSHITOSHI Taira no Kiyomori (1118-81) stopping the decent of the sun Tsukioka YOSHITOSHI The enlightenment of Jigoku-dayu Tsukioka YOSHITOSHI The moon on Musachi Plain Tsukioka YOSHITOSHI Shōguntarō Taira Yoshikado Tsukioka YOSHITOSHI Kurikara Kengorō Tsukioka YOSHITOSHI Konjin Chōgorō Tsukioka YOSHITOSHI Shumitsu Kanja Yoshitaka Tsukioka YOSHITOSHI Preface page Tsukioka YOSHITOSHI Title page Tsukioka YOSHITOSHI Toraōmaru Tsukioka YOSHITOSHI Takiyasha-hime Tsukioka YOSHITOSHI Ake Tamanosuke Tsukioka YOSHITOSHI Senkanja Ushiwakasaburō Yoshitora Tsukioka YOSHITOSHI Satomi Jirotarō Yoshinari Tsukioka YOSHITOSHI
3 pages123